L’Institut d’Estudis Catalans s’estructura en seccions creades pel Ple i cadascuna és formada per un màxim de vint-i-vuit membres numeraris, pels membres emèrits i pels presidents de les societats filials adscrites a la secció.

A més cada secció té membres corresponents, en un màxim de trenta.

Cada secció és regida per un consell elegit pels seus membres.

Consell de Govern de la Secció Històrico-Arqueològica
Consell de Govern de la Secció de Ciències Biològiques
Consell de Govern de la Secció de Ciències i Tecnologia
Consell de Govern de la Secció Filològica
Consell de Govern de la Secció de Filosofia i Ciències Socials


Comissions de l’IEC nomenades per la Presidència

Comissió de Publicacions (creada l’11 de novembre de 2003)

Consell Supervisor de la Xarxa CRUSCAT

Comissió d’Investigació (creada el 30 de juny de 1994)


Delegats del President