L’Institut d’Estudis Catalans s’estructura en seccions creades pel Ple i cadascuna és formada per un màxim de vint-i-vuit membres numeraris, pels membres emèrits i pels presidents de les societats filials adscrites a la secció.

A més cada secció té membres corresponents, en un màxim de trenta.

Cada secció és regida per un consell elegit pels seus membres.

Consell de Govern de la Secció Històrico-Arqueològica
Consell de Govern de la Secció de Ciències Biològiques
Consell de Govern de la Secció de Ciències i Tecnologia
Consell de Govern de la Secció Filològica
Consell de Govern de la Secció de Filosofia i Ciències Socials


Comissions de l’IEC nomenades per la Presidència

Comissió de Publicacions (creada l’11 de novembre de 2003)

Comissió d’Investigació (creada el 30 de juny de 1994)