L'Institut d'Estudis Catalans té establerts convenis de col·laboració d'índole diversa amb institucions i entitats.

Entitats amb les quals l'Institut d'Estudis Catalans té establerts convenis:
Acadèmies
Arxius
Associacions, centres culturals, institucions i entitats de recerca
Biblioteques
Editorials
Fundacions
Museus
Universitats
Ajuntaments
Consells comarcals
Diputacions
Governs (departaments i institucions que en depenen)
Mitjans de comunicació
Entitats bancàries (Caixes i fundacions)
Entitats adherides
Entitats amb seu a l’IEC
Entitats consorciades
Altres