En compliment del que estableixen els articles 26 i següents de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern les persones que vulguin obtenir informació poden dirigir-se a l’adreça de correu transparencia@iec.cat fent constar

  • El vostre nom i cognoms
  • el NIF
  • el motiu de la petició o aclariment

La resposta s’enviarà a l’adreça de correu des de la qual us hagueu posat en contacte amb nosaltres.