portal_publicacions

Accediu al Portal de publicacions

Les publicacions de l’Institut són el resultat de la recerca i de les activitats dutes a terme per aquesta corporació, i tenen per objectiu difondre tota classe d´assoliments científics i culturals aconseguits per especialistes de totes les disciplines d’arreu dels Països Catalans i del món. Aquesta producció ha passat per èpoques diverses, i ha variat segons les circumstàncies històriques i polítiques del moment, però mai no ha quedat anul·lada del tot, ni tan sols en el període més difícil de l´opressió franquista, corresponent a la dècada dels anys quaranta del segle XX.

El Portal disposa d’una potent base de dades que inclou la fitxa catalogràfica, elaborada pel Servei de Documentació i Arxiu, les opcions de compra i la reproducció de la coberta de cadascuna de les obres. El buidatge de totes les revistes científiques, les jornades, els congressos, les miscel·lànies i altres reculls que conformen aquest catàleg ofereix la possibilitat de conèixer més de vint-i-quatre mil articles, molts dels quals han estat elaborats per destacats especialistes de la ciència i la cultura catalanes. Aquests articles es poden cercar per autor/a, matèria, data d´edició i qualsevol de les altres dades bibliogràfiques que conté la fitxa corresponent.