Fundació Ferran Sunyer i Balaguer

El dia 30 de juny de 1983 les senyores Maria Assumpció Carbona i Balaguer i Maria dels Àngels Carbona i Balaguer, cosines del matemàtic Ferran Sunyer i Balaguer, constituïen la Fundació Sunyer i Balaguer. Aquesta Fundació, però, esdevingué inoperant des que es constituí, a causa de la mort d’alguns patrons, i per això el dia 4 de desembre de 1991 les fundadores van procedir a la modificació i refosa dels Estatuts de la Fundació i designaren un nou patronat, en el qual es donava entrada a l’Institut d’Estudis Catalans. [+]

Fundació Mercè Rodoreda

Web de la FMR

La Fundació Mercè Rodoreda fou constituïda el 25 de març de 1992 per l’Institut d’Estudis Catalans, hereu de la propietat intel·lectual de l’autora, amb la finalitat de tenir cura de l’obra i de gestionar-ne els drets d’autor. La Fundació disposa de l’arxiu personal de l’escriptora i d’una d’una biblioteca complementària, ambdós ubicats a la Casa de Convalescència. [+]